Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Jaśle Paweł Pankiewicz

Kancelaria Komornicza

              Witamy Państwa na stronie Kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Jaśle
                                                                     Pawła Pankiewicza
             Niniejsza strona zawier podstawowe informacje okancelarii, obowiązujące akty prawne,wzory wniosków egzekucyjnych, możliwość kontaktu oraz zakres właściwości tertoriajlnej komornika.
             Ponadto Kancelaria dysponuje elektornicznym dostępem  do modułu poszukiwania rachunków bankowych OGNIVO, elektronicznym dostępem do Centralnej Bazy Danyc Ksiąg Wieczystych jak również możliwością przyjmowania elektronicznych wniosków egzekucyjnych wraz z tytułami wydanymi w EPU- elektornicznym postępowaniu upomionawczym.
             Komornik sądowy, zwany dalej "komornikiem" jest funkcjonariuszem publicznym działajacym przy sądzie rejonowym. Przy wykonywaniu czynności komornik podlega orzeczeniom sądu i prezesowi sądurejonowego, przy którym działa.
             Art.8 ust. 5 Ustawy z dnia 29  sierpnia 1997 r. o  komornikach  sądowych  i  egzekucji  (Dz. U. z 2011r. Nr 231. poz 1376 ze zm)
"Wierzyciel ma prawo wyboru komornika na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z wyjątkiem spraw o egzekucję z nieruchomości oraz spraw, w których przepisy o egzekucji z nieruchomości stosuje się odpowiednio. W przypadku wyboru komornik działa poza obszarem swojego rewiru komorniczego." 


Niniejsza strona ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi reklamy działalności prowadzonej przez Kancelarię.
" Exsectio iuris non habet iniuriam

Egzekwowanie prawa nie jest bezprawiem "